Overige informatie


Registratie van mevrouw mr. Z.M. Mak

Het rechtsgebiedenregister bevordert de kwaliteit van de advocatuur. Het sluit aan bij de toenemende behoefte aan gespecialiseerde advocaten. Door het register is het gemakkelijker om op een snelle wijze een advocaat te vinden voor een specifieke zaak.

Mevrouw mr. Z.M. Mak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– letselschaderecht

Volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten verplicht deze registratie tot het behalen van (minimaal) tien opleidingspunten op dit rechtsgebied per kalenderjaar.

Nevenfunctie

Mevrouw mr. Z.M. Mak bekleedt tevens de functie van ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Kentalis Zorg.

Derdengelden

MAK Advocatuur ontvangt geen derdengelden en heeft derhalve geen stichting derdengelden ter beschikking.

Rechtsvorm

MAK Advocatuur is de eenmanszaak van de advocaat mr. Z.M. Mak.

   
   

Wilt u contact opnemen met MAK Advocatuur?

Neem contact op